13 February 2019| ECO Animal Health and Ghent University sign poultry vaccine development licensing deal

ECO Animal Health Ltd (ECO) has entered a worldwide exclusive development and licensing deal with Ghent University-PROVAXS.

This deal allows ECO to further develop, register and commercialize a Clostridium perfringens vaccine for poultry based on antigens co-developed by Prof. Filip Van Immerseel (Laboratory of Bacteriology, Faculty of Veterinary Medicine Ghent University) and Prof. Rick Titball (College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter). Clostridium perfringens is a bacterium which normally inhabits the gastrointestinal system but when predisposing triggers are present, specific strains can cause necrotic enteritis with major consequences for bird health and growth.

Peter Lawrence, Non-Executive Chairman of ECO Animal Health Group plc commented, “We are delighted to have entered into this collaboration with Ghent University. Necrotic enteritis can result in a significant reduction in body weight and increase in feed conversion rate when compared with healthy broilers”. The feed conversion rate (FCR) is a rate measuring of the efficiency with which the bodies of livestock convert animal feed into the desired output.

Professor Van Immerseel, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University said, “We look forward to collaborating with ECO Animal Health on the development of this candidate vaccine into a practical tool for the prevention of necrotic enteritis thereby further supporting the global poultry industry in adopting a sustainable approach to the management of this disease”.

ECO Animal Health based in London U.K. is a leader in the development, registration and marketing of pharmaceutical products for global animal health markets. Its products for these growth markets promote well-being in animals and include the novel antimicrobial, Aivlosin®, as well as a range of generic therapeutic products.

  • Ghent University – PROVAXS
  • Sven Arnouts +32 (0)9 264 73 33
  • provaxs.be

 

ECO Animal Health en UGent sluiten een licentiedeal voor de ontwikkeling van pluimveevaccins

 

ECO Animal Health Ltd (ECO) is een wereldwijde exclusieve ontwikkelings- en licentieovereenkomst aangegaan met Ghent University-PROVAXS.

Met deze deal kan ECO een Clostridium perfringens-vaccin voor pluimvee verder ontwikkelen, registreren en commercialiseren op basis van antigenen die mede zijn ontwikkeld door Prof. Filip Van Immerseel (Laboratorium voor Bacteriologie, Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent) en Prof. Rick Titball (College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter).

Clostridium perfringens is een bacterie die normaal gesproken in het maag-darmsysteem leeft, maar wanneer voorbestemde triggers aanwezig zijn, kunnen specifieke stammen necrotische darmontsteking veroorzaken met grote gevolgen voor de gezondheid en de groei van vogels.

Peter Lawrence van ECO Animal Health Group is blij met deze samenwerking. “Necrotische enteritis kan resulteren in een aanzienlijke vermindering van het lichaamsgewicht en een toename van de feed conversion ratio in vergelijking met gezonde slachtkuikens”. De feed conversion rate (FCR) is een maat voor de efficiëntie waarmee de dierenlichamen het voer omzetten in de gewenste output.

Professor Van Immerseel van de Universiteit Gent verheugt zich op de samenwerking met ECO Animal Health: “De ontwikkeling van dit kandidaat-vaccin tot een praktische tool voor de preventie van necrotische enteritis ondersteunt de wereldwijde pluimvee-industrie bij een duurzame aanpak van het beheer van deze ziekte.”

ECO Animal Health, gevestigd in Londen, is een wereldleider in de ontwikkeling, registratie en marketing van farmaceutische producten voor diergezondheidsmarkten. De producten voor deze groeimarkten bevorderen het welzijn van dieren en omvatten het nieuwe antimicrobiële middel Aivlosin, evenals een reeks generieke therapeutische producten.